Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

1. Aanvaarding van voorwaarden

De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling de bijzondere verkoopvoorwaarden op dit scherm te hebben gelezen en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Phytomisan en haar klant, beide partijen aanvaarden ze zonder voorbehoud.

2. Producten

De meeste producten die op deze website op www.phytomisan.fr aan haar klanten te koop worden aangeboden, zijn beschikbaar in ons magazijn. Laboratoire Phytomisan behoudt zich het recht voor om zijn collectie op elk moment te wijzigen en om de lijst, prijzen en assortimenten te wijzigen.

3. Bestelling

Laboratoire PHYTOMISAN biedt u de mogelijkheid om te bestellen volgens de middelen van uw keuze, om u beter tevreden te stellen. Automatische opnamesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. Laboratoire PHYTOMISAN behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te annuleren. De
informatie verstrekt door de koper bij het aannemen van de bestelling, verbindt deze laatste: in geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren. De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn conceptbestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

4. levering

Na ontvangst van de bestelling verbindt Laboratoire PHYTOMISAN zich ertoe om binnen 24 - 48 uur per Colissimo-post te verzenden in Europees Frankrijk, als de bestelling met betaling via Paypal of bankoverschrijving is aangekomen en voor de bestelling per cheque binnen 3 tot 5 dagen. Standaard levering door Colissimo, afgeleverd in de brievenbus zonder handtekening maar met het trackingnummer 2-3 werkdagen. Leveringen in EEG-landen worden gedaan door Colissimo met handtekening maar met het trackingnummer binnen 2 tot 7 dagen. De producten worden binnen 24 - 48 uur na validatie van de bestelling geleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is opgegeven. Bij te late verzending wordt u een e-mail gestuurd om u te informeren over de eventuele gevolgen voor de aan u aangegeven levertijd.
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen profiteert u in geval van laattijdige levering van de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden en methoden die zijn vastgelegd in artikel L 138-2 van de consumentenwet. Als u het product in de tussentijd ontvangt, vergoeden wij het en de verzendkosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van de Consumentenwet.

5. Intrekking

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet (artikel L121-21 en volgende), heeft de klant het recht om binnen 14 kalenderdagen (vanaf de datum van ontvangst van de artikelen) dit contract zonder opgave van redenen te herroepen. Om het artikel ongeopend in de originele verpakking terug te sturen naar Laboratoire Phytomisan, 14, Rue de l'Ours, 68200 Mulhouse, beschikt u over een downloadbaar herroepingsformulier dat u per aangetekende brief met ontvangstbevestiging moet verzenden. Phytomisan bedrijf
is verplicht om de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen, met uitzondering van de werkelijke verzendkosten, voor Frankrijk € 5,00, Europa € 8,00 en voor de rest van de wereld € 10,00 . De terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van maximaal 7 tot 15 dagen.

6. prijs

De prijs is uitgedrukt in euro's. De prijs vermeld op de productfiches is exclusief transport. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke nettoprijs. (BTW niet van toepassing art. 293 B CGI). De transportprijs is 5.00 euro per pakket en verzendkosten worden aangeboden vanaf 89 euro bestelling.
Het bestelformulier en de factuur zijn direct beschikbaar bij bestelling op de site en kunnen worden afgedrukt na validatie van de bestelling. De factuur sturen wij u niet mee met de levering.

7. Paiement

De aan de klant gefactureerde prijs is de prijs vermeld op de orderbevestiging die door Laboratoire Phytomisan is verzonden. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de eigenlijke bestelling. De betaling wordt gedaan met Paypal, creditcard, visa of MasterCard of per cheque of via overschrijving of postwissel. (Maak de cheque betaalbaar aan Phytomisan). In geval van weigering van genoemde centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht. Chequebestellingen worden binnen 3-5 dagen na vereffening van de cheque verzonden.

8. Geschillen

Geschillen of geschillen die naar aanleiding van of in verband met de tussen Phytomisan en de Klant gesloten overeenkomst kunnen ontstaan, kunnen worden opgelost door middel van bemiddeling/conciliatie. (FEVAD e-commerce bemiddelaar, 60 rue la Boétie, 75008 Parijs). Verkoop van producten op deze site

Mand
%d bloggers zoals deze pagina: